Władze i Zespoły

Komenda Hufca:

 •     Komendant:

    pwd. Tomasz Tkacz

 •     Zastępczyni d/s kształcenia i pracy z kadrą:

    phm. Edyta Kargul

 •     Zastępczyni d/s programu:

    phm. Karolina Sienkiewicz

 • Skarbnik:
        Krzysztof Kargul
 • Członkini:

  pwd. Monika Kępa

 

Komisja Rewizyjna:

 •     Przewodniczący

    phm. Przemysław Rabiej

 •     Członkini

    hm. Małgorzata Bieżanowska

 •     Członek

    hm. Krzysztof Wojtas

 

Komisja Stopni Instruktorskich:

 •     Przewodnicząca

    hm. Krystyna Waś

 •     Członek

    hm. Sławomir Parzonka

 •   Członek

    hm. Sławomir Waś

 •     Członek

    hm. Krzysztof Wojtas

 

Zespół Zagraniczny:

 •    Szefowa

       phm. Karolina Szostak

 •    Członek

      phm. Łukasz Zaroda

 •     Członek

      phm. Tomasz Letniowski

 

Kapituła Stopni Wędrowniczych:

 •    Przewodnicząca

     phm. Karolina Sienkiewicz

 •    Członek

      phm. Przemysław Rabiej

 •     Członkini

      pwd. Monika Kępa

 

 •     Członek

 

      pwd. Dominik Ławski