Rozkaz L7/2017

Dzierżoniów, dnia 9 listopada 2017 r.

 

Rozkaz L7/2017

  1. 1.       ZARZĄDZENIA I INFORMACJE
    1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że zgodnie z § 49 pkt 5 Statutu ZHP oraz Uchwałą nr 50/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w roku 2017 Komenda Hufca ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej podjęła uchwałę nr 1/ 2017 z dnia 7 listopada 2017 r. o zwołaniu Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej na dzień 30.11.2017 r. o godz. 18:00 w siedzibie hufca ul. Sienkiewicza 13 w Dzierżoniowie .

1.2.2. Na podstawie pkt. 10 Uchwały nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP - Ordynacja Wyborcza ZHP z dnia

4 marca 2017 r. – ogłaszam listę uczestników Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Ziemi Dzierżoniowskiej

z czynnym prawem wyborczym:

stopień

Nazwisko i imię

Przydział służbowy

Funkcja

hm.

Bieżanowska Małgorzata

BKI

członkini KRH

phm.

Kargul Edyta

BKI

Zastępca KH

 

Kargul Krzysztof

BKI

Skarbnik Hufca

pwd.

Kargul Michał

7 DH „Iskra”

Drużynowy

pwd.

Kępa Monika

DKI

członkini KH

 

Leśniewski Damian

13 DH "Brzozy"

Drużynowy

phm.

Letniowski Tomasz

BKI

członek Zesp. Zagr.

pwd.

Ławski Dominik

KI iS „Feniks”

członek KSW

pwd.

Leśniewska Aleksandra

KI iS „Feniks”

Przewodnicząca Kręgu

phm.

Odjas-Laskowicz Magdalena

BKI

Przewodnicząca Kręgu

phm.

Parzonka Sławomir

BKI

członek KSI

 

Pasternak Bartosz

2 DSH „Wilki”

Drużynowy

phm.

Pełech Krzysztof

BKI

Kapelan

phm.

Rabiej Przemysław

DKI

Przewodniczący KRH

pwd.

Różak Patrycja

12 DH "Kosodrzewy"

Drużynowa

phm.

Sienkiewicz Karolina

DKI

Zastępca KH

phm.

Szostak Karolina

KI iS „Feniks”

Szefowa Zesp. Zagr.

pwd.

Soroczyńska Aneta

39 DSH „Enigma”

Drużynowa

 

Sygidus Maja

32 DH „T.O.M.C.I.A.”

Drużynowa

pwd.

Tkacz Tomasz

BKI

Komendant Hufca

pwd.

Trela Damian

8 HDCzB "Bugaje"

Drużynowy

pwd.

Waś Karolina

26 GZ „Kubusie Puchatki”

Drużynowa

hm.

Waś Krystyna

DKI

Przewodnicząca KSI

hm.

Waś Sławomir

BKI

członek KSI

pwd.

Wendelska Olivia

18 DSH „CichoCiemni”

Drużynowa

 

Wilk Sylwia

6 HDNS „Czarne Stopy”

Drużynowa

hm.

Wojtas Krzysztof

BKI

Członek KRH

phm.

Zaroda Łukasz

BKI

członek Zesp. Zagr.

Zgodnie z pkt. 11 Uchwały nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. Ordynacja Wyborcza ZHP wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi, powołany zgodnie z pkt 2.

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach.

4.3.1.  Zatwierdzam wybór pwd. Aleksandry Leśniewskiej  i mianuję ją na funkcję Przewodniczącej KIiS „Feniks”. Dziękuję druhowi hm. Mariuszowi Noskiemu za dotychczasową służbę na funkcji Przewodniczącego kręgu.

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Zwalniam hm. Krystynę Waś z funkcji komendantki kolonii zuchowej w Ostrowie.

6.1.2. Zwalniam phm. Edytę Kargul z funkcji komendantki obozu hufca w Pobierowie.

 

CZUWAJ !

Komendant Hufca

pwd. Tomasz Tkacz