Odeszła na wieczną wartę

Odeszła na wieczną wartę

Dzierżoniów, 28.08.2016 r.
 
Rozkaz Specjalny L1/2016
 
Druhny i Druhowie! Z wielkim żalem zawiadamiam, że od wczoraj zasmuceni wsłuchujemy się w dochodzący do nas z niebios cichy śpiew druhny przewodniczki Dominiki Szafrańskiej, która odeszła od nas na wieczną wartę.
 
Powiezie mnie błękitny wóz
Ciągnięty przez błękitne konie
Przez świat błękitny będzie wiózł
Aż zaniebieszczy w dali błonie
 
Od zmartwień wolna i od trosk
Pójdę wygrzewać się na trawie
A czasem gdy mi przyjdzie chęć
Z góry na ziemię się pogapię
 
Popatrzę jak wśród smukłych malw
Wiatr w przedwieczornej ciszy kona
Trochę mi tylko będzie żal
Że trawa u Was tak zielona...
 
 
W tragicznie przerwanej instruktorskiej służbie pełniła m.in. funkcję drużynowej 12 Drużyny Harcerskiej “Kosodrzewy” im. Aleksandra Kamińskiego, zastępczyni Komendantki Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP im. hm. Władysława Reniewickiego, członkini komend tras Ogólnopolskiego Harcerskiego Górskiego Rajdu “Granica” oraz członkini Sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dzierżoniowie. Ostatnio działała w Kręgu Instruktorów i Starszyzny “Feniks”.
Uczestniczyła w wolontariacie europejskim i krajowym. Zawsze była pełna dobrej energii, którą chętnie się dzieliła. Każdego dnia ulepszała świat i pokazywała całą sobą jak zmieniać go na lepszy. Zawsze  też powtarzała: “nie siedź w domu skoro jest tyle pięknych miejsc na świecie...”. Niedawno wróciła z podróży po dziewięciu krajach bałkańskich.
 
Druhna Dominika złożyła zobowiązanie instruktorskie 2 lutego 2011 roku tuż po zakończeniu dzierżoniowskiej wystawy na stulecie harcerstwa, której była współautorką. O obchodach rocznicowych pisała na łamach “Rocznika Dzierżoniowskiego”.
Pięknie grała na gitarze. Kochała książki. Wychowała swoją następczynię w służbie. Niewielu było ludzi takich jak ona. Konsekwentnie realizowała swoje cele i pasje. Żyła tym co kochała. Straciliśmy wspaniałą instruktorkę i wolontariuszkę.
 
Cześć jej pamięci!
 
Ogłaszam miesięczną żałobę w Hufcu Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP.
Polecam przewiesić proporce i sztandar Hufca kirem.
 
Czuwaj Druhno Dominiko!
 
Komendant Hufca
Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP
pwd. Tomasz Tkacz